YELLOW FEVER

Genom minnen och intervjuer med den närmaste familjen reflekterar regissören över den effekt globaliseringen har på afrikanska kvinnors uppfattning om skönhet. Hon utforskar känslan av att känna sig ”lite obekväm”. Filmen beskriver den närmast schizofrena jakten efter ett påtvingad skönhetsideal och de tankar och idéer som såtts i vårt skinn. Det globaliserade skönhetsidealet har gjort våra ambitioner homogena och förvrider självbilden hos människor över hela världen.

Annonser

  • Ekologiskt te från Pekoe