YUKI

Ett robotträd och två barn interagerar i ett snötäckt landskap. Det är svårt att se vem som leder vem och om det är en lek eller en övning. Inspirerad av Ocean D. Howell’s pamflett ”In the playground of Technological Singularity.”

Annonser