Country: Argentina

SELVA

Land fördriver och havet dränker, avsked upprepas i alla generationer. Selva dansar i röster och minnen, i det spel som förbereder henne för den oundvikliga separationen.

Continue Reading

TERRENAL: EN OPOSICIÓN AL CIELO

Genom en resa till ett vinterlandskap där färger har försvunnit hittar vi en plats med
inskriptionen ”Land åt alla”. Denna poetiska film ställer frågor om vem som äger landet
och vem som med vapen ockuperat det.

Continue Reading

SCHULD

På 70-talet, under den mest brutala diktaturen i Argentina, bestämmer sig ett ung aktivistpar för att fly till Europa på grund av rädsla, på grund av kärlek, på grund av skuld.

Continue Reading

1982

1982 är inte ett år, det är ett tal. Antalet massakrer i Colombia. Genom bilder från en Hollywoodfilm från 1919 ger 1982 röster åt offren. Ett porträtt av avlägsna men ändå i högsta grad levande personer.

Continue Reading

MOISES

När en tjej med rädsla för vatten träffar en professionell simmare påbörjar de en märklig process för att bota hennes fobi. Det enda sättet att överkomma rädslan är att gå till botten med den.

Continue Reading

Annonser