Country: Nederländerna

NIGHT SOIL – FAKE PARADISE

Filmen undersöker om den hallucinogena växten Ayahuasca kan ha någon helande effekt på den moderna människans besvär. Kan den göra för västerlandet idag vad LSD gjorde på 60-talet? Hur kan shamanism, medicinska droger, sexualitet och det femininas återkomst samsas med narcissismen i cyberspace? För att utforska dessa frågeställningar presenterar filmen en mix av personliga berättelser om spirituella och kroppsliga erfarenheter av plantan från Amazonas, med tonvikt på kvinnors röster, traditionellt underrepresenterade i psykedelisk forskning. Kan empati, andlighet, feminism och ekologisk medvetenhet möjliggöra en hälsosam framtid för alla levande organismer på planeten?

Continue Reading

EVERY TIME

Omtolkning av Britney Spears sång, genom en blandning av en fanversion och en
avpersonifierad och samverka version av artisten under hennes depression visar hur vi och popmedia samverkar till skapandet av idoler och monster

Continue Reading

SCRAMBLED

Esra, 19 år, missar sitt tåg och fördriver tiden med att spela ett häftigt spel på sin
smartphone. Plötsligt fångar en gammal Rubiks kub hennes uppmärksamhet.

Continue Reading

KOP OP

Av misstag byter tre kompisar huvuden, och nu måste de anpassa sig efter varandras
liv. Detta leder till roliga men också lärorika situationer. Kommer de att kunna hålla det
hemligt? Och kommer de någonsin att få tillbaka sina egna huvuden?

Continue Reading

NATURE: ALL RIGHTS RESERVED

I en värld där den riktiga naturen är på väg att försvinna, verkar det som att en ny form
av natur uppstår, en konstgjord natur. Denna essäistiska dokumentär undersöker olika
former av simulerad natur på ett kontextualiserande och experimentellt vis.

Continue Reading

SEA FACTORY

Sedan flottan flyttats därifrån är Kronstadt inte längre en stängd militär stad. Med den
renoverade katedralen i centrum omarbetar staden sitt öde för att fylla tomrummet
som flottan lämnade efter sig. Fotografisk färgseparation understryker stadens position
mellan dåtid och nutid, mellan hjältarnas historia, förändrade ideologier och den
växande turismen.

Continue Reading

VOOR FILM

Från ett dussintal åskådares perspektiv undersöker den här dokumentären den egendomliga ritualen att se på film. Hur upplevs mediet av personer med funktionsnedsättningar, som är djupt religösa eller kärlekskranka?

Continue Reading

GREEN SCREEN GRINGO

Gömd bakom sin greenscreen tar en utlänning sig fram genom det förtrollande och turbulenta Brasilien. Där gatorna är skådeplats för politik, konst och ömhet kan en gringo inte göra annat än se på.

Continue Reading

IMPORT

En ung bosnisk flyktingfamilj hamnar i en liten by i Nederländerna efter att de fått uppehållstillstånd. När de försöker göra den nya världen till sitt hem ställs de inför en rad absurda situationer.

Continue Reading

EVERYTIME

A reinterpretation of a Britney Spears song, mixing a fan’s YouTube version and the artist’s image during a depression, demonstrates how pop media create idols and monsters.

Continue Reading

VOLANDO VOY

Två unga bröder vandrar omkring utan destination i en stor och tom värld. Tillsammans försöker de fly verkligheten – från en värld som de inte tycks tillhöra.

Continue Reading

GEEF ME’S ONGELIJK

På grund av sitt provocerande beteende skickas den 15 åriga Julius till en specialskola som har ett program för beteendeförändring. Julius ser ingen anledning att anpassa sig till en hycklande normalitet. Kan han hålla sig till sin ideologi och samtidigt bli utsläppt från programmet?

Continue Reading

Annonser

  • Ekologiskt te från Pekoe