Country: Turkey

DISRUPTION

Ett utforskande av hur en kultur pådriven av dygnetrunttillgänglig media, och bildens
ständiga närvaro i vardagen, format själva marken vi går på. Visuella landskap av nyheter från filmskaparens hemland Turkiet och omvärlden där döda diktatorer, popkulturfragment och bildens oändliga möjligheter ekar mellan bergen av oändliga möjligheter till kopiering.

Continue Reading

Annonser