Photographer: Catharina Wandrup

KILL THE RICH

Två personer diskuterar huruvida en värld där den rikaste personen dog varje dag hade varit en utopi. Genom samtal, tankeexperiment och hypnos utforskar de världens orättvisor och extrem rikedom. Men kan de omsätta sina idéer till verklighet?

Continue Reading

Annonser