Photographer: Daniel Miller

EVERLASTING MOM

En dotters fantasi om sin mamma, undflyende porträtterad i sitt magiska hus och trädgård. Moderns bild och röst dekonstrueras och återskapas till en generationsöverskridande sonett, som reflekterar den eviga kvinnliga upplevelsen i en värld av ständig kvinnlig utveckling.

Continue Reading

Annonser