Photographer: Fernando Demello

ATOTÔ

För att fullgöra en spirituell plikt och fullfölja familjetraditionen, att gräva sin egen grav, tar fadern i familjen med sin son till en kyrkogård.

Continue Reading

Annonser