Photographer: Victor Seguin

HOME

Medan tusentals män, kvinnor och barn försöker ta sig in i Europa, ger sig en engelsk familj ut på vad som förefaller vara en semesterresa.

Continue Reading

Annonser