Producer: Andreas Gejke

BARNDOMSHEMMET

Minnet av en människa försvinner med tiden. Om ingen berättar förlorar vi en del av oss
själva. Vad minns du från din mormors mamma eller din morfars pappa? Arne föddes
1925 som yngst av åtta syskon i Stormosveden, en liten gård på Härjedalens landsbygd. Han blev aldrig en känd person och kommer snart att falla i glömska.

Continue Reading

Annonser