Producer: Gabor Osvath

DARK CHAMBER

Camera obscura (latin för mörkt rum) är ett optiskt verktyg som möjliggjorde utvecklingen av kameran. Den består av en låda eller ett rum med ett hål i ena sidan. Filmen är en rekonstruktion av en händelse nära gränsen mellan Österrike och Ungern under sommaren 2015.

Continue Reading

LOVE

I ett avlägset solsystem illustreras olika sorters kärlek. Gravitationen och ljuset leder till förändringar i atmosfären som får planetens invånare att föras samman på olika sätt.

Continue Reading

Annonser