Producer: Judith Lou Lévy

AU BRUIT DES CLOCHETTES

Saman, 18 år, har länge bott i Batcha bazi-helvetet. Allt förändras när en pojke flyttar in och Saman förstår att pojken är hans ersättare. Deras mästare, Farroukhzad, ber Saman att lära pojken att dansa. En vänskap föds mellan dem och ljudet av klockklangen förändrar deras liv.

Continue Reading

Annonser