Producer: Lena Kempe

DARK CHAMBER

Camera obscura (latin för mörkt rum) är ett optiskt verktyg som möjliggjorde utvecklingen av kameran. Den består av en låda eller ett rum med ett hål i ena sidan. Filmen är en rekonstruktion av en händelse nära gränsen mellan Österrike och Ungern under sommaren 2015.

Continue Reading

Annonser