Producer: Mariana Murillo

SELVA

Land fördriver och havet dränker, avsked upprepas i alla generationer. Selva dansar i röster och minnen, i det spel som förbereder henne för den oundvikliga separationen.

Continue Reading

Annonser