Producer: Nicolas Schmerkin

BAVURE

Filmen tecknar ett porträtt av människan, från skapelsen till medvetenheten om universums mysterier. Den är en metafor för världens skapelse och en liknelse av den konstnärliga processen.

Continue Reading

Annonser