Producer: Patrick Sobieski

OH DEER! — VIRTUAL REALITY-INSTALLATION

En 360-graders stereoskopisk 3D-film där åskådaren, du, tar ett skadeskjutet rådjurs perspektiv. Du befinner dig i skogen, det skymmer, du blöder, jägarna smyger sig på ifrån alla håll, de vill fälla dig. Projeket vill väcka frågor om empati och hur vi upplever andras lidande. Visas som individuella 360-graders-visningar, en person åt gången, under följande tider.

FRIDAY 28/10, 19-21 & SATURDAY 29/10, 15-17, GRAND

Free of charge. The film is 5 minutes and directed by Peter Pontikis.

Continue Reading

Annonser