Producer: Renko Douze

HALLO SALAAM

Hur är det att ha flytt från sitt hem och att tillfälligt bo i ett läger? Sil, tio år, och Merljin,
elva år, har hört berättelser från sina mammor, som båda arbetar i ett flyktingläger.
Filmen följer pojkarna när de för första gången får följa med och träffa flyktingbarnen.

Continue Reading

Annonser