Productionyear: 1974

AERIAL

Ett destillat av Taits idéer om filmdikten, som den kom att utvecklas under hennes konstnärsskap. Fyra lyriska minuter om naturens krafter.

Continue Reading

COLOUR POEMS

En film som tar avstamp i en dikt som avlöses av bilder. Den består av nio sammanlänkade observationer av grenar, kängor, och skvalpande vatten, där vissa bilder är fotograferade och andra animerade.

Continue Reading

Annonser