Productionyear: 2012

INUK WOMAN CITY BLUES

De grönländska kvinnorna är en av de mest utsatta och åsidosatta grupperna i det
danska samhället. Den här filmen kommer nära några av dem, och vi får höra bitar av deras berättelser, som präglas av alienation och missbruk. Samtidigt får vi bevittna poesi, sång och skönheten i den grönländska kulturen och mentaliteten.

Continue Reading

Annonser