Anti-Ethnography

 

VISAS:
SAT 26/10 AT 15:00 REGINA

Anti-Ethnography är en samling filmer och videoverk som utforskar det våld som finns inneboende i den etnografiska reflexen, och som avslöjar den absurda fetischism som utgör grund för den vetenskapliga disciplinen. För ursprungsfolk är kameran ett farligt vapen, som med kraft har riktats mot oss ända sen den uppfanns. Antropologins besatthet av att bevara bilder på våra “försvinnande” kulturer, genom etnografiska filmer eller arkiv fyllda med lådor med våra förfäders kvarlevor, har länge varit ett verktyg för att kolonisera och förtrycka ursprungsfolk.

Genom att förvisa våra identiteter till det förgångna och tvinga oss att legitimera oss genom detta förflutna, förnekas vi vår existens som samtida individer i ett koloniserat land. Det är på detta sätt som etnografin begränsar ursprungsfolkens agens.

Antropologens inkapslande blick ignorerar det faktum att för ursprungsfolkens samhällen är inte tradition en oföränderlig samling sanningar som går i arv som genom en uppenbarelse, utan det är sedvanor under ständig utveckling, vilkas kontinuitet inte kan repareras genom bevarande, utan enbart utvecklas genom kamp, och slutligen uppnås i tillstånd av genuint självbestämmande.

Curators: Adam Khalil, Zack Khalil


SIOUX GHOST DANCE
USA 1894. 1 min. DIRECTION: W.K.L. Dickson/Thomas Edison

WELCOME TO THE THIRD WORLD
USA 2004. 2 min. DIRECTION: Guillermo Gómez-Peña

AUNTIE BEACHRESS – ARE YOU LOOKING AT ME?
USA 2015. 1 min. DIRECTION: Tonia Jo Hall

OVERWEIGHT WITH CROOKED TEETH
USA 1997. 5 min. DIRECTION: Shelley Niro

INSTANT IDENTITY RITUAL
USA 2007. 2 min. DIRECTION: Guillermo Gómez-Peña, Gustavo Vázquez

ALPHABET CITY SERENADE
USA 1992. 3 min. DIRECTION: Diane Burns

BIZARRE THANKSGIVING PERFORMANCE RITUAL
USA 2013. 2 min. DIRECTION: Guillermo Gómez-Peña, Gustavo Vázquez

AUNTIE BEACHRESS – LAKOTA LANGUAGE CHALLENGE
USA 2015. 1 min. DIRECTION: Tonia Jo Hall

WAWA
USA 2014, 6 min. DIRECTION: Sky Hopinka

AUNTIE BEACHRESS – ONLY BORING PEOPLE GET BORED
USA 2015, 1 min. DIRECTION: Tonia Jo Hall

MOBILIZE
CANADA 2015. 3 min. DIRECTION: Caroline Monnet

DANCE TO MISS CHIEF
CANADA 2010. 5 min. DIRECTION: Kent Monkman

NATIVE FANTASY: GERMANY’S INDIAN HEROES
USA 2014. 14 min. DIRECTION: Axel Gerdau, Erik Olsen, John Woo

THE VIOLENCE WITH A CIVILIZATION WITHOUT SECRETS
USA 2017. 10 min. DIRECTION: Adam Khalil, Zack Khalil, Jackson Polys

WE ANSWER OUR LAND LINE
USA 2019. 6 min. DIRECTION: Woodrow Hunt, Olivia Camfield

RECLAMATION
CANADA 2018. 13 min. DIRECTION: Thirza Jean Cuthand

AUNTIE BEACHRESS – LIFE’S STRUGGLES
USA 2015. 1 min. DIRECTION: Tonia Jo Hall


Annonser