Debora Elgeholm

 

VISAS:
SAT 26/10 AT 15:00 FYRIS


Med dokumentären och filmessän som arbetssätt undersöker Debora Elgeholm andliga sammanhang. I sina filmer söker hon upp miljöer för väckelsemöten, uppenbarelser och vallfärdsorter. Flera av verken återkommer till apokalypsen och den roll som undergången har för religiös övertygelse. På samma gång en passage till frälsning och till världens ände har apokalypsen en mångtydig innebörd.

I sina verk intresserar hon sig för kopplingen mellan samhällsklimat och olika religiösa inriktningar, men också individens förhållande till sociala, religiösa och politiska grupper. Med utgångspunkt i citat och intervjuer, där den personliga berättelsen sätts i dialog med ett större sammanhang, undersöker hon minnet av tid, platser och händelser. Fokus är lika ofta på barnatro och myter, som på olika trossystem och idéer om självförverkligande genom andlighet och religion. Oavsett om det är barn som är övertygade om att de har haft visioner av Jungfru Maria, L. Ron Hubbards jämförelser mellan människa och dator, eller om en tvåmeters Kristusliknande figur framträder när dammet skingras efter en gruvsprängning, så har dessa djupt fascinerande filmer alltid ett uppriktigt och inkännande intresse för de enskilda människornas berättelser och upplevelser av sin plats i denna, och andra världar.

Debora Elgeholm, b 1976, lever och verkar i Stockholm. Under det senaste året har Elgeholm haft ateljéstipendium på Iaspis i Stockholm och hennes verk har visats på gallerier, museer och festivaler som de i Oberhausen och Rotterdam.

Debora Elgeholm närvarar vid visningen och berättar mer om sitt filmarbete.

 


NOT AN IRRELEVANT TRIFLE

Förväntningarna på de tekniska framstegen under mitten av 50-talet hade spår av
existentialism. Den religiösa rörelsen scientologin som startade under denna tid, jämför
människan med en dator där minnet är en hårddisk där allting sparas med fullständig
färg- och ljudåtergivning, med 25 bilder per sekund. I filmen varvas citat av Sigmund
Freud, C. G. Jung, och scientologins grundare L. Ron Hubbard och blir till ett samtal
kring teknik och identitet där synen på minnet och det omedvetna ställs mot varandra.

SWEDEN 2019. 14 min. DIRECTION: Debora Elgeholm


THIS IS WHAT I LEARNED

Ett samtal med fyra troende, som kretsar kring frågor om tecken i tiden inför Jesu
återkomst. Filmen visar en skandinavisk kultur där tron på en religiös apokalyps är
stark. Filmen visar även på det vardagliga i att tro på något så slutgiltigt som Jesu
återkomst. Samtalen sker i hemmamiljö där bibeltexter om domedagen blandas med
äppelpajsbakning.

SWEDEN 2012. 25 min. DIRECTION: Debora Elgeholm, Ellen S. Holtskog


REVELATION IN KRISTINEBERG

År 1946 framträdde en formation i en bergvägg efter en gruvsprängning i det lilla samhället Kristineberg i Norrland. Bergformationen tolkades som en bild av Kristus. Två gruvguiders berättelser om händelsen och en personlig berättelse om en bröllopsresa till gruvan, länkas i filmen samman med en uppenbarelse av Jungfru Maria utanför Stockholm 2012. Kopplingen mellan de olika berättelserna är fotografiet som bevis på att uppenbarelserna verkligen ägde rum. Samtidigt blir betydelsen av den personliga upplevelsen tydlig.

SWEDEN 2017. 20 min. DIRECTION: Debora Elgeholm


THE CUP IS ALREADY FILLING UP

Filmen väver samman tre olika händelser: Jungfru Marias uppenbarelse i Fatima (1917), i Garabandal (1961-65) och i Medjugorje (1981). Gemensamt för dessa är att det är barn som såg dessa uppenbarelser. En personlig berättelse skapas genom citat från barnen om deras upplevelser. Filmen berör känslan av att vara utvald och det ansvar som det innebär att vara Jungfru Marias budbärare. Arkivmaterial blandas med nytt filmmaterial från platserna, vilket visar på händelsernas fortsatta betydelse.

SWEDEN 2018. 8 min. DIRECTION: Debora Elgeholm


TRUE MISSIONARIES (WORK IN PROGRESS)

Två parallella berättelser visas bredvid varandra. Den ena består av citat från boken Afrikas pärla (1949) och är en reseskilding från Östafrika skriven av den svenska pingströrelsens frontfigur Lewi Pethrus. I den andra har Elgeholm använt sig av fotografier och brev från sina föräldrar, som var missionärer i Östafrika då hon var barn. Utöver två reseskildringar blir filmen en dokumentation över en viss tidsperiod. Genom att sätta en personlig berättelse i dialog med en historisk och exotisk bild av att vara missionär, blir det kristna arvet, som inkluderar en kolonial aspekt, tydligt.

SWEDEN 2020. 12 min. DIRECTION: Debora Elgeholm

Annonser

  • Ekologiskt te från Pekoe