Kommittén för social upplysning

 

VISAS:
SAT 26/10 AT 13:00 FYRIS


”Filmen är i våra dagar en social faktor av oerhörd betydelse, den har trängt in i vårt dagliga liv som det främsta medlet för förströelse, det snabbaste och effektivaste av alla propagandamedel och ett pedagogiskt hjälpmedel av oanad betydelse inom både skola och upplysningsväsende.” – Gösta Werner, 1946 Före televisionens genombrott visades
de allra flesta rörliga bilderna på biograf. Innan huvudnumret, oftast den långa spelfilmen, visades sedan 1925 ett reklamfilmsblock som det görs än idag. Under andra världskriget slog filmmediet igenom på allvar som ett samhällsverktyg för upplysning och propaganda. Allt eftersom sociallagstiftningen expanderade under 1940-talet ökade behovet av upplysning om de nya reformerna. Uppfattningen att det saknades kunskap
om den utökade välfärden parallellt med upplysningsteknikens framsteg ledde fram till att Kommittén för social upplysning tillsattes 1946. Kommittén producerade tretton informationsfilmer innan den avvecklades 1959. Filminstitutet presenterar ett program med fyra av dem. Det är högst informativa, och inte sällan rörande och ibland ordentligt humoristiska, tidsdokument med lokal och regional anknytning från en tid och en samhällssyn långt, långt härifrån. Eller är den det? Filmerna visas på svenska utan engelsk text.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI SKA HA BARN

En informationsfilm om hur samhället stöttar både familjer och ensamstående
kvinnor med mödrahjälp och barnbidrag, om rätten till preventivmedel och
möjligheter till abort.

SWEDEN 1948. 23 min. DIRECTION: Egil Holmsen


VI VILL HA ARBETE

En film om åtgärder på arbetsmarknaden för att skapa sysselsättning åt alla.

SWEDEN 1948. 11 min. DIRECTION: Egil HolmsenVÄG UR EN KRIS

En film om den statliga byggnadspolitiken för städerna och hur den tillämpas i
Uppsala.

SWEDEN 1949. 24 min. DIRECTION: Gunnar Skoglund


SOMMARDRÖM

En film som uppmanar till ansvarsfullt drickande.

SWEDEN 1959. 17 min. DIRECTION: Olle Hellbom

Annonser

  • Ekologiskt te från Pekoe