Sápmi & Kanada: On Solid Ground

 

VISAS:
THU 24/10 AT 17:00 FYRIS
SUN 27/10 AT 13:00 FYRIS

 

Marken har ständigt varit ett centralt inslag för ursprungskulturer världen över. Den här samlingen kortfilmer, skapad av filmskapare från ursprungsfolk i Sápmi och Kanada, utforskar de komplexa och skiktade aspekterna av våra territorier. Marken kopplar samman dåtiden, nutiden och framtiden, vari rötterna till vår styrka och identitet ligger.

Curators: Anne-Lajla Utsi, Sunna Nousuniemi, Jason Ryle


GUMPE

Vargen har alltid varit en slug och skrämmande jägare som hotar renhjorden. Nu är dock renhjorden hotad av en ny typ av varg.

FINLAND 2018. Fiction. 5 min. DIRECTION: Ken Are Bongo (Sámi)


SÁMIIN LEAT RIEVTTIT

Detta är en trilogi om Norges skam.

NORWAY 2019. Documentary. 11 min. DIRECTION: Elle Márjá Eira (Sámi/Blackfoot), Mai-Lis Eira (Sámi)


EATNANVULOŠ LOTTIT

Två samiska systrar från Finland dansar genom Samelands byar och förlorade skogar. De dansar hela vägen söderut till den plats där de viktiga besluten tas. Fokus ligger på vem som äger Sameland, där samerna utgör ursprungsbefolkningen Fennoskandinavien.

FINLAND 2019. Experimental. 11 min. DIRECTION: Marja Helander (Sámi)


MORIT ELENA MORIT

Vi får i denna stämningsfulla berättelse följa en flicka och hennes renar på flykt från det hotfulla mörker som det koloniala förtrycket i Sápmi skapar. Vägledd av ett andeväsen blir flickan påmind om vikten av att lyssna till sin inre röst och att lita på sina instinkter. Filmens båda regissörer har hämtat inspiration från sina familjetraditioner.

FINLAND 2017. Animation. 5 min. DIRECTION:Anders Sunna (Sámi), Inga Wiktoria Påve (Sámi)


BIHTTOŠ

Filmen är en okonventionell dokumentär som utforskar den komplexa relationen mellan en far och hans dotter. Via animering, historiska rekonstruktioner och arkivfoton gräver filmskaparen i upplösningen av föräldrarnas till synes mytiska kärlekshistoria och vidare i hur den hör samman med upplösningen av hennes egen relation med fadern.

CANADA 2014. Fiction. 14 min. DIRECTION: Elle-Máijá Tailfeathers (Sámi/Blackfoot)


NUUCA

Oljeboomen i North Dakota har fått tiotusentals nya människor att flytta till regionen. Med människorna följer även en flod av droger, brott och sexhandel.

CANADA 2017. Documentary. 12 min. DIRECTION: Michelle Latimer (Métis /Algonquin)


LELUM’

Lelum (som betyder ”hem” på språket Halkomelem) porträtterar markens styrka och skönhet som ungdomarna inom ursprungsbefolkningen i British Columbia ser det. Fantastiska flygfoton av landskapet ackompanjeras av budskap om vårt inneboende ansvar för att skydda och respektera vårt hem.

CANADA 2017. Documentary. 9 min. DIRECTION: Asia Youngman (Cree, Iroquois, Carrier, Métis)


ONYOTA’A:KA KAHLE TSI’THALÚ:TO

Detta självreflekterande verk använder visningsformatet split screen för att undersöka olika livsstilar hos folkgruppen Oneida, både i Toronto och inom Oneidas egen bosättning.

CANADA 2018. Experimental. 5 min. DIRECTION: Judith Kanatahawi Schuyler (Onyota’a:ka)


THREE THOUSAND

Konstnären Asinnajaq kastar här ett kreativt nät över NFB:s audiovisuella arkiv och flätar samman historiska bilder på inuiter med nya animeringar. Genom denna lysande film visar hon inuitens dåtid, nutid och framtid i ett nytt sken.

CANADA 2017. Documentary. 14 min. DIRECTION: Asinnajaq (Inuk)

Annonser