1. Fyrisbiografenonsdag 26 oktober 19:00

  2. Fyrisbiografenlördag 29 oktober 19:00

WOMEN IN THE DARK

Tre generationer muslimska kvinnor talar öppet och frispråkigt om sina sexuella förhållanden, erfarenheter och preferenser. En intrikat studie av känslomässigt arv, kvinnors sexualitet, religion och det matrilinjära bandet.

NEW EYES

I takt med att hennes kropp förändras och utvecklas blir en flicka medveten om sex och relationer mellan kvinnor och män. Upphetsande ögonblick av kontakt får henne att se världen med nya ögon.

PRECIOUS METAL

Marikanamassakern 2012 lämnade över 100 strejkande gruvarbetare döda eller brutalt skadade, efter den sydafrikanska säkerhetsstyrkans kraftigaste bruk av dödligt våld sedan 1960. Idag håller Marikanas kvinnor protesten vid liv genom en iscensättning av massakerns förlopp.

OYA: SOMETHING HAPPENED ON THE WAY TO WEST AFRICA

Den queera, icke-binärt könade nigerianska mediekonstnären Seyi Adebanjo avslöjar skärningspunkten mellan kön, familjearv och andligheten hos Yorubas ursprungsbefolkning. Ett högst unikt perspektiv som vi sällan har privilegiet att ta del av.

GAY ENOUGH

En dokumentär om HBT-personers kamp att att få vara den de vill vara, oavsett om de befinner sig i en diktatur eller “fördomsfria och toleranta” Sverige.

Annonser