1. Slottsbiografenonsdag 25 oktober 19:00

  2. Slottsbiografensöndag 29 oktober 11:00

THE WAY YOU KILL IS THE WAY YOU LIVE

Del av en serie om tio filmer om konflikterna som kommer till ytan på grund av hur vi ser
på oss själva och hur resten av världen ser på oss och vårt traditionsrika liv med jakt, fiske och religion

TUPILAK

Sakernas tillstånd, som Tarrak ser det.

INUK WOMAN CITY BLUES

De grönländska kvinnorna är en av de mest utsatta och åsidosatta grupperna i det
danska samhället. Den här filmen kommer nära några av dem, och vi får höra bitar av deras berättelser, som präglas av alienation och missbruk. Samtidigt får vi bevittna poesi, sång och skönheten i den grönländska kulturen och mentaliteten.

TUPILAQ

Den här filmen kretsar kring teman om alienation och kontrasten mellan den
mytologiska naturen och den västerländska kulturen. Den ger oss en hjärtskärande
inblick in i en traditionell grönländsk bakgrund och hur den kolliderar med den
nya verkligheten.

KILLORMUT

Ett intensivt och intimt drama om en man vid sitt livs vägskäl, fångad i en mardröm han
själv har skapat.

HALF & HALF

Aka Hansen begrundar sitt blandade arv genom att ställa skarpa frågor om hur
andra ser på henne, vilket, i kontrast till den filmiska symmetrin, pekar mot att identitet
inte går att klyva på mitten.

I DANCE

Kort dokumentär om och med dans för unga människor på Grönland. Målet var att
inspirera och göra en visuellt vacker film som erbjuder ett direkt fönster till de unga
grönländska dansarna. Filmen följer dessa fyra genom en serie workshops som ägde
rum på Grönland 2015.

Annonser

  • Ekologiskt te från Pekoe