1. Slottsbiografenlördag 28 oktober 15:00

OTTICA ZERO

Kort efter sitt stora genombrott försvann den italienska skådespelerskan Nadya Cazan. Ottica Zero följer Nadya Cazan när hon förkastar det monetära systemet för att hitta ett alternativt sätt att leva. Det är en resa som tar oss from Rom till Venus, där Jacques Fresco, social innovatör och futurist, föreslår en lösning.

CONSTRUCT – TWO MOMENTS IN BEAUTY

Det här är ett konstnärssamarbete som utforskar den mänskliga tendensen att systematisera i syfte att förstå och kontrollera världen. Filmen är resultatet av konversationer om de destruktiva och återuppbyggande effekter som vi stöter på, privat och historiskt, när vi försöker applicera våra föreställningar om världen på världen som den är. Processen är en dynamisk dialog mellan ljud och bild. Tre olika ljudlandskap av skilda konstnärer ger var sin mening åt de återkommande bilderna. Tanken är att filmiskt systematisera vår tendens till systemskapande och eftersom detta är motstridiga impulser, arbetar konstnärerna utifrån en förenklad tidslinje och fokuserar på punkterna av skönhet som återfinns i processen.

ON YOUR BACK WOMAN!

En undersökning av den samtida kvinnliga sexualiteten och blottläggande av ’lady machismo’ – en sadomasochistisk tävling som lämnar åskådaren i en vild dans av burleskerier, fylld av viljekraft, medkänsla, smärta och fysisk och känslomässig styrka

WE THE OTHERS

We The Others utspelar sig 2030 i utkanterna av en civilisation som bygger på en 100 år gammal framtidsvision. Här bor de utstötta, de vars existens är förbestämd. De har alla gemensamt de fysiska kännetecknen för Downs syndrom, men i den här världen är de förkroppsligandet av alla som inte lever upp till normen och därför inte befinner sig högst upp på framtidens genetiska shoppinglista. Alla skyggar för dem, men de är i själva verket de flesta av oss.

MAN

Man är en utvidgning av kön och språk, en resa av fysisk transformation genom graviditetens vildmarker, åtföljd av den enda bevarade inspelningen av Virginia Woolfs röst. Inramad av en serie självporträtt, där konstnären satiriserar sin egen utstyrsel – oftast läst som maskulin – avslöjar den gravida kroppen snäva föreställningar. Under ett decennium har Maja Borg utforskat bildspråkets semantik i sitt konstnärskap och ofta experimenterat med form för att driva innehållet bortom invanda föreställningar. Hon dekonstruerar språket i syfte att bryta ned andra system – om de så är politiska, sexuella, ekonomiska eller kulturella.

Annonser

  • Ekologiskt te från Pekoe