1. Fyrisbiografenonsdag 25 oktober 21:00

  2. Slottsbiografensöndag 29 oktober 15:00

NATURE: ALL RIGHTS RESERVED

I en värld där den riktiga naturen är på väg att försvinna, verkar det som att en ny form
av natur uppstår, en konstgjord natur. Denna essäistiska dokumentär undersöker olika
former av simulerad natur på ett kontextualiserande och experimentellt vis.

TERRENAL: EN OPOSICIÓN AL CIELO

Genom en resa till ett vinterlandskap där färger har försvunnit hittar vi en plats med
inskriptionen ”Land åt alla”. Denna poetiska film ställer frågor om vem som äger landet
och vem som med vapen ockuperat det.

SEA FACTORY

Sedan flottan flyttats därifrån är Kronstadt inte längre en stängd militär stad. Med den
renoverade katedralen i centrum omarbetar staden sitt öde för att fylla tomrummet
som flottan lämnade efter sig. Fotografisk färgseparation understryker stadens position
mellan dåtid och nutid, mellan hjältarnas historia, förändrade ideologier och den
växande turismen.

THE JUNGLE KNOWS YOU BETTER THAN YOU DO

Colombia är ett spökland. Två syskon reser genom dess mystiska landskap på jakt efter
sin döda fars ande. Resan tar dem från Bogotá till djungeln, genom olika tankevärldar
och djupt ner i deras egna mardrömmar. Där hittar de en del svar och drar till sig oväntat sällskap.

ALTAS CIDADES DE OSSADAS

På Kap Verde var Karlon pionjär inom kreolsk rap. Nu, i Portugal, har han rymt ifrån
bostadsområdet utanför Lissabon där han placerats och befinner sig på landet. Den
tropiska värmen håller honom vaken på nätterna, en viskning hörs från sockerfälten.

Annonser

  • Ekologiskt te från Pekoe