1. Vasasalen, Uppsala konstmuseumtorsdag 26 oktober 18:00

YELLOW FEVER

Genom minnen och intervjuer med den närmaste familjen reflekterar regissören över den effekt globaliseringen har på afrikanska kvinnors uppfattning om skönhet. Hon utforskar känslan av att känna sig ”lite obekväm”. Filmen beskriver den närmast schizofrena jakten efter ett påtvingad skönhetsideal och de tankar och idéer som såtts i vårt skinn. Det globaliserade skönhetsidealet har gjort våra ambitioner homogena och förvrider självbilden hos människor över hela världen.

THIS MIGRANT BUSINESS

Filmen blottlägger de system som är satta i funktion för att exploatera afrikanska migranter som söker ett bättre liv i Mellanöstern och Europa, sett ur en människosmugglares perspektiv. Systemen skapar en cyklisk kraft som försäkrar att tillgång och efterfrågan ständigt föder varandra. Det är en lukrativ bransch med utsatta människor som valuta. Kombinationen av collage med infografik, spelfilmsinslag och bilder som animerats för hand blottlägger dessa migrantaffärer effektivt, direkt och obönhörligt.

MTINDO

En väv av mönster, flödande tyg och färg. En mystisk kvinna kräver vår uppmärksamhet, där hon svassar runt som en påfågel på parad. Fram och tillbaka viftar hon med ett färggrannt tygstycke, som en flagga på nyerövrat territorium. Berättarrösten som hyllar det vävda uttrycket som hyllar våra kroppar ekar genom den kalejdoskopiska grafiken.I århundraden har vår klädedräkt i tystnad definierat hur världen ser oss.

Annonser

  • Ekologiskt te från Pekoe