1. Slottsbiografenonsdag 25 oktober 21:00

  2. Slottsbiografenlördag 28 oktober 11:00

HANDJUR

Anton är på akuten efter en omskakande händelse i parken. När doktorn anländer
befinner han sig plötsligt i en märklig situation. Han blir inte tagen på allvar och famlar
desperat efter sympati.

SARGASSOHAVET

I 1800-talets Sverige hade man för vana att hålla sig med levande ålar instängda i brunnen på gården. Ålarna berövades sina annars oundvikliga pilgrimsresor till Sargassohavet och blev mycket gamla. Denna animerade dramatisering är en redogörelse över en av dessa ensamma varelsers liv, död och efterliv.

MIN HOMOSYSTER

En syskonrelation sätts på prov när en ny förebild för lillasyster Cleo kommer in i bilden.
Den största frågan av dem alla står i centrum. Hur vet en att en är kär i någon och finns
det några genvägar till svaret?

STRANDED

Tariq ska utvisas från Sverige, men med hjälp av Nathalie och hennes motorcykel tar
han sikte mot en mystisk ö i Bottenviken, en ö för flyktingar.

FÖREBILDER

Modellagenten Evan försöker göra en god gärning under en modefotografering.
Förebilder leker med våra egna dömande blickar.

CORONA RADIATA

Corona Radiata handlar om de första tre månaderna av en graviditet och ett missfall.
Ambivalenta känslor, märkliga fakta och den sköra balansgången mellan liv och död.

Annonser