1. Fyrisbiografentorsdag 25 oktober 17:00

  2. Slottsbiografensöndag 28 oktober 11:00

Intro: Chile Now!

Programserien Now! är festivalens satsning med aktuella filmer från regioner som inte annars har så lätt att hitta fram till oss. Det är samtida filmer som bjuder på nya vinklar på brännheta ämnen, berättade från insidan.
“En alternativ blick på vår gemensamma verklighet knyter samman dessa sju filmer som söker mening i utkanterna av det chilenska samhället. Genom ofullkomlighetens väv utforskas urbana landskap, queera subkulturer och virtuellt våld. Fragment av fiktion från en möjlig framtid möter found footage av tonårsångest och utflykter i animerade fantasier. I Chile Now! rör vi oss bland de olika relationer människor har till de bilder hon själv kan skapa och de hon inte har någon kontroll över.”
– Elisa Leiva, CinemaChile

TELEVISIÓN NACIONAL

MAFI är en ideell organisation som stöttar Chiles kollektiva minne genom att samla in och bevara ljud- och bildmaterial. De eftersträvar en visuell återspegling av samhället.

SNAP

Fragment från vardagslivet skildras genom ett Snapchatfilter. Alexa samlar in pengar till sinkönskorringering. Alfonso vill att livet ska vara mer än det här och Bastian lär känna sin dragpersona.

RAPAZ

När en ung man anklagas för att ha stulit en mobiltelefon samlas en mobb i ett försök att hålla kvar honom tills polisen kommer. Några slår honom, några svär åt honom, andra försöker försvara honom. Ariel måste välja vems sida han står på.

NI LA HORMIGA MÁS FILÓSOFA

Ett nytt världskrig har ödelagt världen och skapat extrema levnadsvillkor för mänskligheten. Lidande tillhör vardagen. Anonyma arbetsmyror i den nya världens stack berättar om den sorgliga verkligheten i en dekadent tidsålder.

FRACASADA

Claudia är transaktivist. Hon studerar sociologi på universitetet och kämpar för att förändra världen. Men hon vet att trots allt hårt arbete hon lagt ner på sin karriär kommer hon aldrig att helt och fullt bli en del av universitetsvärlden. Hon säger åtminstone att hon inte bryr sig. Claudias mamma, som inte kan läsa eller skriva men tolkar världen på sitt eget sätt, inspirerar Claudia att skapa sin egen världsbild.

OJOS DE LINTERNA

Vilse på Santiagos mörka gator möter Moni en låtsaskompis från sin barndom med stora, lysande ögon som väcker mardrömmar från förr till liv. Oförmögen att skilja mellan dröm och verklighet försvinner hon in i sin egen föreställningsvärld.

Annonser