1. Slottsbiografensöndag 28 oktober 15:00

Intro: Margaret Tait

Margaret Tait (1918-1999) är en av Skottlands mest innovativa och egensinniga regissörer. Hon såg film som ett i första hand poetiskt medium och andra syften med filmskapande som underordnade. Trots att Taits verk i stor utsträckning förblev okända under hennes livstid har hon under de senaste åren rönt ett bredare erkännande för sin betydelse inom flera områden inom skotsk film, konst och poesi. Detta program är en del av en större serie visningar och evenemang som markerar hundraårsminnet av Taits födelse och som visar upp den fulla vidden av hennes filmskapande. Urvalet har gjorts från fler än trettio experimentella filmer som Tait producerade under sin livstid och som hon kallade “filmdikter”. De har filmats i Edinburgh och på Orkney där hon föddes, bodde och arbetade större delen av sitt liv. Dikterna fångar de människor och platser som var en del av Taits verklighet. Hon närmar sig de människor hon avbildar med stor försiktighet och skärskådar det skenbart alldagliga genom att blottlägga ofta förbisedda vardagsdetaljer.
– Sarah Neely

 

 

THREE PORTRAIT SKETCHES

Tidiga experiment filmade i Italien när Tait var student vid Centro Sperimentale di Cinematographia i Rom. I bilderna av tre av sina vänner söker Tait efter filmens motsvarighet till porträttetmåleriets formalitet genom att kontrastera färg, komposition och rörelse.

A PORTRAIT OF GA

Precis som de porträtt Tait senare skulle komma att skapa ligger fokus för detta porträtt av Taits mor på att fånga de mer undflyende detaljerna hos den som avbildas. Kameran dröjer vid fragmentariska detaljer: en hand som rör sig i takt med musiken, fingrar som pillar av pappret från hårda karameller, solbelysta kråksparkar runt ögonen. Tait låter kameran imitera barnets blick och befäster den intima stil som skulle komma att känneteckna hennes samlade produktion.

WHERE I AM IS HERE

Ett halvdussin återkommande teman – en sten som kastas i vattnet, en bildörr som slås igen, trafik, byggnader genom ett bussfönster – hakar i varandra i ordlöst sammanhang och ackompanjeras av Hector MacAndrew tonsättning av Taits dikt “Hilltop Pilbroch”.

AERIAL

Ett destillat av Taits idéer om filmdikten, som den kom att utvecklas under hennes konstnärsskap. Fyra lyriska minuter om naturens krafter.

COLOUR POEMS

En film som tar avstamp i en dikt som avlöses av bilder. Den består av nio sammanlänkade observationer av grenar, kängor, och skvalpande vatten, där vissa bilder är fotograferade och andra animerade.

TAILPIECE

En film, skapad som en eftertanke till den längre Place of Work, om att lämna ett hus som under en lång tid varit ens hem, och de minnen och verk som formats där. Versfragment och barnröster tar sig in och understryker det bekanta och det främmande i de tomma rummen.

Annonser