Annonsera

Festivalen erbjuder ett stort antal möjligheter för annonsering i katalog och på hemsidan.

Här finns mer information om priser och vilka annonseringsmöjligheter som finns: ANNONSPRISER 2017.

För mer information, kontakta festivalchef Niclas Gillberg, niclas.gillberg@shortfilmfestival.com, mobil 0708-88 28 75.

Annonser

  • Ekologiskt te från Pekoe