Uppsala Talangdagar och Pitch

talang Uppsala Talangdagar är en nationell träff för filmskapare på väg in i den professionella filmbranschen. Träffen erbjuder ett unikt tillfälle att skapa nätverk med andra filmskapare från hela Sverige och att börja bygga ett kontaktnät med den professionella branschen. Under några intensiva dagar erbjuds seminarier, filmvisningar, en nationell pitch och möten med festivalens internationella gäster och representanter från branschen. Många av programpunkterna på Uppsala Talangdagar är öppna för branschgäster och publik. Mer information tillkommer vid de olika programpunkterna. För anmälan 2014.
Uppsala Talangdagar genomförs i samarbete med Filmbasen och Film i Skåne. Med stöd från Svenska Filminstitutet. SFI_logo filmiskane_logo filmbasen

Annonser