Uppsala Talangdagar


Deltagare på Uppsala Talangdagar 2018.

Uppsala Talangdagar, som arrangeras 23-26 oktober mitt under Uppsala Internationella Kortfilmfestival, är en nationell talangträff riktad till filmskapare på väg i sina karriärer som kommer utgöra nästa generations spännande filmbransch. Talangdagarna riktar sig inte enbart till regissörer utan vi välkomnar även ansökningar från personer med andra inriktningar. Träffen erbjuder ett unikt tillfälle att skapa nätverk med filmskapare från hela Sverige och att börja bygga ett kontaktnät i den professionella branschen. Under några intensiva dagar erbjuds seminarier, filmvisningar och möten med festivalens internationella gäster och representanter från den professionella branschen.

 

Ansökan

Uppsala Talangdagar riktar sig till filmskapare i hela landet. Vi öppnar för att ansöka den 15 maj. Då läggs ansökningsblanketten ut här på hemsidan. Sista anmälningsdag är 31 augusti.

 

Uppsala Talangdagar arrangeras av Uppsala Internationella Kortfilmfestival, Kulturenheten Film, Filmbasen och Film i Skåne med stöd från Svenska Filminstitutet.

Annonser

  • Ekologiskt te från Pekoe