Utställning: Korakrit Arunanondcha

KORAKRIT ARUNANONDCHAI
With history in a room filled with people with funny names 4
Uppsala Konstmuseum, 20 oktober – 28 november 2018

”The Denim Painter” är en fiktiv performancekaraktär som den thailändska
konstnären Korakrit Arunanondchai har byggt ett eget filmiskt universum
kring. I monologform förs ett samtal med ”Chantri”, en drönare som erbjuder
ett nytt seende från sin svävande och rörliga position. ”Vem förvaltar jordens
minne? Och vem kan återskapa det när vi inte längre finns kvar?” är frågor som
konstnären kretsar kring i seriens fjärde film. Här står själva åldrandet i fokus.
I glömskan och minnet finns en egen sorts reinkarnation. Arunanondchais
bildvärld rör sig från kejserlig begravning och landssorg i Bangkok till
demonstrationer vid den senaste presidentinstallationen i USA över modeller
av förhistoriska människor till strandade valar eller fiktiva gestalter. Kan
högteknologi och transhumanistiska idéer erbjuda en väg framåt i denna era
av konflikter mellan civilisation och planet? Konstnären frågar sin drönare:
”Tror du på något, Chantri? Kommer vi någonsin att bli ett med dig och
dematerialiseras i den stora andens flöde?”

Utställningen arrangeras i samarbete med Uppsala konstmuseum.

Annonser

  • Ekologiskt te från Pekoe